Polityka Prywatności POINT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz informacja dotycząca wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym firmy POINT

Polityka Prywatności POINT Sp. z o.o.

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest wymagane do korzystania i/lub związanych z korzystaniem z usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej www.ip-point.pl (dalej „Serwis”).

 1. Dane osobowe przetwarzane są na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo, dokładamy szczególnej staranności, aby dane były przetwarzane zgodnie z celem i zakresem, w jakim dane zostały pozyskane, tak aby uczynić korzystanie z Serwisu www.ip-point.pl jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.
 2. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkowników danych osobowych.
 3. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być związane z koniecznością podania danych osobowych przez Użytkowników. W przypadku nie podania danych ograniczona może zostać możliwość korzystania z danej funkcjonalności.
 4. Administratorem danych osobowych jest POINT Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, przy ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo (dalej również: POINT), który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej również: RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1422).
 5. POINT z siedzibą w Legionowie przetwarza dane osobowe udostępnione przez Użytkowników na potrzeby korzystania z Serwisu w celu:
 • komunikacji za pośrednictwem czatu tekstowego i przechowywania go w formie transkryptu rozmowy;
 • wysłania prośby o kontakt, poprzez wypełnienie danych w formularzu kontaktowym;
 • prowadzenia komunikacji marketingowej drogą elektroniczną i telefoniczną;
 • udostępnienia formularza reklamacyjnego oraz przekazania danych uzupełnionych przez Użytkownika.
 • przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji, podzielenia się spostrzeżeniami i uwagami poprzez wypełnienie i przesłanie formularza reklamacyjnego umieszczonego w serwisie www.ip-point.pl.
 1. Użytkownicy mogą być proszeni o podanie danych osobowych:
 • przy rejestracji;
 • przy wypełnianiu formularza kontaktowego, reklamacyjnego lub innych formularzy zamieszczonych w Serwisie;
 • w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, grach czy loteriach organizowanych przez, Administratora, a także kiedy korzystać będą ze spersonalizowanych funkcji Serwisu;
 • przy zgłaszaniu Administratorowi problemów związanych z korzystaniem z Serwisu, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.
 1. Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów:
 • handlowych i marketingowych produktów i usług podmiotów trzecich, analiz i badań, włączenia do bazy danych, integracji danych oraz aktualizacji i weryfikacji poprawności tych danych, samodzielnie lub z innymi podmiotami;
 • statystycznych oraz niezbędnych do administrowania Serwisem oraz w celu poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników, po to aby dostarczać im materiały, których rzeczywiście potrzebują, dostosowane do preferencji Użytkowników.
 1. Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych:
 • podmiotom współpracującym z Administratorem do celów marketingowych (na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej przez Użytkownika);
 • podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa;
 • podmiotom z nami współpracującymi w celu zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług. Podmioty te przetwarzają Państwa dane osobowe w naszym imieniu;
 • podmiotom, które świadczą dla Państwa usługi powiązane z naszymi usługami, a które są odrębnymi administratorami danych osobowych przetwarzającymi Państwa dane we własnym imieniu. Należą do nich inni operatorzy telekomunikacyjni, firmy kurierskie czy pocztowe, banki, instytucje płatnicze czy uprawnione organy administracji publicznej, w tym Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 1. Użytkownik w każdym czasie ma prawo do:
 • sprostowania (poprawienie danych);
 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie w sytuacjach, gdy prawo to nie jest wyłączone;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • dostępu do informacji o danych oraz samych danych;
 • przenoszenia danych do innego administratora;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.
 1. Dane osobowe abonentów przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania.
 2. Po upływie okresów przechowywania dane osobowe Abonentów zostają usunięte lub zanonimizowane.
 3. Administrator zwraca uwagę Użytkownikom zarejestrowanym, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych Administratorowi parametrów dających dostęp do osobistych części Serwisu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
 4. W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się za zgodą Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejsza Polityka, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności właściwego podmiotu.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce Prywatności POINT Sp. z o.o., zastosowanie mają przepisy Polityki Prywatności, w których znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące zasad ochrony bezpieczeństwa danych przyjętych w POINT Sp. z o.o.. Administrator wskazuje, że nie wszystkie informacje zawarte w Polityce Prywatności, o której mowa w zdaniu poprzednim mają zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem Serwisu z uwagi na właściwość przetwarzania tych danych.
 6. Dane kontaktowe do Administratora Danych osobowych:

POINT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, mail: rodo@ip-point.pl

Informacja dotycząca wykorzystywania plików cookies w Serwisie

 1. W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa plików cookies (tzw. „ciasteczka”), tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Jakiego rodzaju plików „cookie” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy? Sesyjne pliki cookie

Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

 1. Pliki cookie służące do analiz

Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z serwisu internetowego, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania serwisu, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

3. Pliki cookie używane do targetowania

Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z serwisu internetowego, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

 1. Pliki cookies są wykorzystywane w celach:
 • pozyskania danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu;
 • umożliwienia identyfikacji preferencji Użytkownika w celu poznania jego zachowań i zainteresowań;
 • umożliwia zapamiętywanie preferencji bądź nazwy użytkowania po zakończeniu jego pobytu w Serwisie.
 • poprawnego świadczenia usług dostarczanych za pośrednictwem Serwisu
  1. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies, Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.allaboutcookies.org, na której krok po kroku wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookie dla przeglądarek:

– Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

– Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-filesin-internet-explorer

– Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL

 1. Wyłączenie plików cookies może spowodować utrudnienia, czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego Serwisu.

 

Maleszko szkolenia biznesowe Warszawa